nedelja, 29. november 2009

Rožni venec

Tistim, ki bodo molili rožni venec Marija obljublja:
 1. Kdor mi bo zvesto služil z molitvijo rožnega venca, bo prejel obilje milosti.
 2. Obljubim moje posebno varstvo in največje milosti tistim, ki bodo molili rožni venec.
 3. Rožni venec bo močno orožje proti peklu. Uničil bo grešna nagnjenja, zmanjšal grešnost in porazil herezije.
 4. Povzročil bo rast kreposti in dobrih del; priskrbel bo duši obilje Božje milosti; srca ljubi bo dvignil od navezanosti na svet in njegove ničnosti do hrepenenja po večnih stvareh. Duše se bodo po njem posvečevale.
 5. Duša, ki se bo z rožnim vencem zatekala k meni ne bo pogubljena.
 6. Vsakdo, ki bo predano molil rožni venec in ga združeval s premišljevanjem svetih skrivnosti, ne bo nikoli ostal v nesreči. Bog ga ne bo kaznoval v svoji pravičnosti in ne bo nepripravljen zapustil svojega življenja; če bo pravičen bo ostal v Božji milosti in bo postal vreden večnega življenja.
 7. Vsak, ki bo resnično predan rožnemu vencu ne bo umrl nepreviden.
 8. Tisti, ki so zvesti v molitvi rožnega venca jih bo razsvetljevala Božja luč in bodo imeli obilje njegove milosti. Ob smrtni uri pa se bodo veselili skupaj s svetniki v nebesih.
 9. Jaz bom osvobodila iz vic vse, ki so bili predani rožnemu vencu.
 10. Zvesti otroci rožnega venca bodo deležni velike slave v nebesih.
 11. Dala ti bom karkoli me poprosiš v pravi molitvi rožnega venca.
 12. Vsi, ki pospešujejo molitev rožnega venca bodo v potrebi deležni moje podpore.
 13. Od svojega Sina sem izprosila, da bodo vsi tisti, ki priporočajo molitev rožnega venca imeli v svojem življenju in ob smrtni uri za priprošnjike vse nebeščane.
 14. Vsi, ki molijo rožni venec so moji sinovi in bratje mojega edinega sina Jezusa.
 15. Predanost rožnemu vencu kaže, da smo na pravi poti do nebes.
Obljube sta prejela sv. Dominik in blaženi Alan. Dominik je umrl leta 1221, Alan pa je umrl na Nizozemskem leta 1475. Tudi pri teh Marijinih obljubah moramo upoštevati čas nastanka. Vidimo lahko, da so obljube dane ljudem v njihovem jeziku in njihovem načinu dojemanja svetih skrivnosti. Sporočilo obljub pa kljub temu ostaja nespremenjeno in danes še toliko bolj aktualno.
Povzeto iz internetne strani župnije Bovec.

Molitev rožnega venca:

Molitev rožnega venca začnemo tako, da ko se pokrižamo izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Nato izmolimo: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

Nato izmolimo: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Nato molimo: Zdrava Marija, za besedo Jezus povemo prošnjo (skrivnost), ter nadaljujemo s Sveta Marija.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus(, ki povemo skrivnost). Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Nato izmolimo: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

1. VESELI DEL (ponedeljek in sobota)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
 1. Ki nam poživi vero.
 2. Ki nam utrdi upanje.
 3. Ki nam vžgi ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu duhu! Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen!
Očenaš in 10x Zdrava Marija, s skrivnostmi:
 1. Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
 2. Ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
 3. Ki si ga Devica rodila.
 4. Ki si ga Devica v templju darovala.
 5. Ki si ga Devica v templju našla.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu duhu! Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen!

2. SVETLI DEL (četrtek)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
 1. Ki nam daj duha pokorščine.
 2. Ki nam daj srečo uboštva.
 3. Ki nam podeli milost čistosti. Slava Očetu in Sinu in Svetemu duhu! Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen!
Očenaš in 10x Zdrava Marija, s skrivnostmi:
 1. Ki je bil krščen v reki Jordan.
 2. Ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
 3. Ki je oznanjal božje kraljestvo.
 4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo.
 5. Ki je postavil sveto evharistijo.
  Slava Očetu in Sinu in Svetemu duhu! Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen!
3. ŽALOSTNI DEL (torek in petek)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
 1. Ki nam utrdi spomin.
 2. Ki nam razsvetli pamet.
 3. Ki nam omeči voljo. Slava Očetu.
Očenaš in 10x Zdrava Marija, s skrivnostmi:
 1. Ki je za nas krvavi pot potil.
 2. Ki je za nas bičan bil.
 3. Ki je za nas s trnjem kronan bil.
 4. Ki je za nas težki križ nesel.
 5. Ki je za nas križan bil.
  Slava Očetu in Sinu in Svetemu duhu! Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen!
4. ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
 1. Ki nam vodi naše misli.
 2. Ki nam vodi naše besede.
 3. Ki nam vodi naša dejanja. Slava Očetu.
Očenaš in 10x Zdrava Marija, s skrivnostmi:
 1. Ki je od mrtvih vstal.
 2. Ki je v nebesa šel.
 3. Ki je Svetega Duha poslal.
 4. Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
 5. Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal. Slava Očetu in Sinu in Svetemu duhu! Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen!
Po vsakem delu lahko dodamo še tri Zdrave Marije s skrivnostjo:
ki se naj usmili vernih duš v vicah.

Po vsaki desetki (Zdrava Marija) za Slava Očetu lahko dodamo še:
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. (Prošnja Marije v Fatimi)

Molitev rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.