torek, 31. maj 2022

Vrtnicam na pot

V obsežnem uvodu v Leto svetnikov je božji služabnik Anton Strle zapisal: »K višji in najvišji svetosti so poklicani vsi kristjani – brez razlike stanov in poklica. Nobenemu udu božje Cerkve dostop k svetosti ni zaprt, vsakemu je dana možnost, da ga Bog pokliče in vodi po svoji milostni izbiri. Vsak poklicani doseže svetost, če junaško in stanovitno živi iz prejetih milosti.« Prav to velja za profesorja Strleta: junaško in stanovitno je živel iz prejetih milosti. Tudi 2. vatikanski cerkveni zbor uči, da »so v Cerkvi vsi, naj pripadajo k hierarhiji ali pa jih hierarhija vodi, poklicani k svetosti po apostolovi besedi: 'To je namreč Božja volja, vaše posvečenje' (1 Tes 4,3)« (C 39). Niso pa vsi poklicani, da bi jih Cerkev posebej razglasila za blažene ali svetnike. Med različnimi znamenji svetosti je pomemben tudi glas božjega ljudstva.
Za Antona Strleta, dolgoletnega profesorja dogmatične teologije, teološkega pisatelja in spovednika številnim kristjanom ter gorečega častilca Jezusovega in Marijinega Srca pa velja, da se je takoj po njegovi smrti začel širiti glas o njegovi posebni svetosti. Ta svetost je v veliki meri dobivala hrano iz življenja v skladu s posvetitvijo Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Njegovo apostolsko gorečnost izraža novomašno geslo: Povsod Boga!
Knjižica vrtnic je namenjena za branje v mesecu juniju, ki je posvečen presvetemu Jezusovemu Srcu, zato je vsebina temu primerna. P. Andrej Pirš FSO, ki je postulator za razglasitev Antona Strleta za blaženega in ga zato dobro pozna, je pisec letošnjih vrtnic.
Na ovitku vrtnic je poleg Strletovega portreta upodobljena slika Srca Jezusovega, ki jo je imel Božji služabnik v svoji sobi. Na zadnji strani ovitka je natisnjena molitev, v kateri prosimo, da bi bil pred vesoljno Cerkvijo prištet med blažene.
p. Anton Nadrah