petek, 27. maj 2016

Namesto uvoda


Slovenci pogosto tarnamo, da nimamo blaženih in svetnikov. Res je, da je tistih uradno od Cerkve priznanih malo. Toda ob zbiranju gradiva za Vrtnice sem prišel so spoznanja, da je v našem malem narodu veliko ljudi, ki so živeli svetniško. Lahko bi napisal debelo knjigo o vseh, ki so se v življenju odlikovali z junaško vero. Vsem je pomenila vera v Boga več kot lastno življenje.
Škoda je, ker je o mnogih takšnih velikanih vere tako malo napisanega ali pa celo nič. Ne mislim, da bi moralo biti napisano zato, da bi bili slavni. Zaradi nas je prav, da bi bilo njihovo življenje popisano. V težjih trenutkih bi nam lahko pomagalo k bolj pokončni drži. Njihovi zgledi bi nas lahko opogumljali na poti življenja, da bi se še več ljudi odločilo za krepostno življenje in popolno ljubezen do Boga in bližnjega.
Veliko mož in žena, ki sem jih skušal opisati, je živelo že pred stoletji. Največ pa jih je iz časa druge svetovne vojne. To so bili hudi časi, ko se je človeška hudobija razbesnela do zelo velikih razsežnosti. Bilo je veliko gorja. Toda to je bil čas, ko so mnogi pokazali junaško stopnjo ljubezni in kreposti. Lahko bi uporabili besede apostola Pavla: Kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost (Rim 5,20). Bilo je veliko hudobije, a še več je bilo plemenitosti in svetosti. Bili so časi preizkušnje, ki so kakor ogenj zlato preizkusili človeka. Da, ogenj trpljenja je preizkušal ljudi. Tisti, ki so bili zvesti, so še bolj zablesteli in postali vsem zgled močne vere. Oni, ki pa niso bili trdni, so odpadli. Nekaj podobnega nam govori prerok Danijel, ko je gledal v prihodnost Božjega ljudstva: To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar je nastalo ljudstvo pa do tega časa. Razumni bodo sijali kakor sijaj neba in tisti, ki so mnoge popeljali do pravičnosti, kakor zvezde za vso večnost (Dan 12,1a.3).
Pričevalce vere, ki sem jih zbral, nisem razvrščal ne po času, v katerem so živeli, ne po kakšnem drugem ključu. Razsejani so kakor zrnje, vrženo iz prgišča. Naj nam bodo njihove življenjske zgodbe v pouk, kličejo naj nas k pogumu: Če so zmogli oni, zakaj ne bi zmogel tudi jaz?
Stična, na praznik sv. evangelista Marka 2016
p. Branko Petauer OCist