sobota, 27. junij 2009

27. Gospod, ki oživlja

Sveti Duh je oživljajoča ljubezen. on izhaja iz Očeta in Sina in svet posvečuje. Pravijo, da o Svetem Duhu ne govorimo veliko, vidimo pa njegovo delovanje.

Jezus je učencem obljubil Svetega Duha Tolažnika, da jih bo tolažil zaradi Jezusovega odhoda v nevidni način bivanja. Bili so žalostni, ker jih je Jezus zapustil.

Toda bolj pomembno je drugo: učil jih bo razumeti vse kar jim je Jezus povedal. »Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal« (Jn14,15-17.26).

Sveti Duh je Gospod, ki oživlja. Tako ga imenujemo v veroizpovedi.
 • On je počelo življenja, če bi se on umaknil od nas bi ne bili več živi.
 • Bili bi nesposobni narediti kaj dobrega, če nas on ne bi navdihoval.
 • Daje nam moč, da lahko spoznavamo Boga in čutimo kako zelo smo ljubljeni.
 • Uči nas o Očetu in Sinu in nam daje razumeti to kar nam je Božji Sin povedal v evangeliju.
 • Brez Svetega Duha bi nam evangeliji ne govorili o ljubezni Boga do človeka, ne bili bi za nas veselo oznanilo, vesela novica, blagovest.
 • Tudi človekov razum bi bil brez Svetega Duha neučinkovit. Ne bi se mogli veseliti tolikih razsvetljenj, odkritij in novih spoznanj.
 • Poučuje nas tudi o stvarstvu, o njegovi lepoti veličini in nas nagiba da bi slavili Boga za čudovita dela, ki jih je naredil.
Najbolj pa nas Sveti Duh poučuje v zadevah vere. Razsvetljuje nam razum, da je sposoben dojeti Božje reči. Uči nas moliti in on moli v nas. Daje nam moč za darovanje in nas v daritvi in žrtvi podpira.

Sveti Duh posvečevalec je tisti, ki ga duhovnik kliče nad darove kruha in vida, da postanejo Telo in Kri Gospoda Jezusa. Brez Svetega Duha ne bi bilo moč darovati nobene svete maše.

On je tisti, ki nas spremlja ves čas svete maše, nas blagoslavlja, posvečuje razsvetljuje prenavlja in oživlja. Sveti Duh vodi vso zgodovina Cerkve in človeštva, ne ostane samo gola zgodovina marveč zgodovina odrešenja.

Pri daritvi svete maše pride Sveti Duš še posebej do izraza. Posvečenje in spremenjenje je delo Svetega Duha. Ta izhaja iz Očeta in Sina ter se spušča nad dar na oltarju in ga spreminja v zakrament evharistije.

V njegovi moči se nadaljuje kalvarijska daritev, ko se Sin v Svetem Duhu daruje Očetu za človekovo odrešenje.
 • On posvečuje dar in vse okoli.
 • Toda pri človeku pazi na njegovo svobodo.
 • Posvečuje samo tam, kjer se mu ljudje odprejo, kjer ga povabijo, kjer ga pričakujejo.
 • Vredno prejeti Jezusovo Telo je delo Svetega Duha.
 • On nas razsvetljuje in uči, da v koščku kruha po veri vidimo evharistični zakrament.

Sveti Duh prebuja v človeku pobožnost in nas uči moliti.

Sveti Pavel celo pravi, da sami niti ne vemo kako moliti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo (Rim 8,26-27).

On nam oživlja srca, da bi lahko začutili utrip Božjega Srca. On nam polaga v usta besede, da častimo in molimo Božje Srce. On nas vodi, da pridemo do zakladov modrosti in vednosti, ki so skriti v Jezusovem Srcu.

1 komentar: