sobota, 17. junij 2017

17. Ljubezen mojega življenja


Prve podobe, ki mi pridejo pred oči ob besedi Srce Jezusovo, so velik kip na ženski strani v cerkvi na Homcu ter običajne podobice, ki sem jih povezovala z ljudsko umetnostjo in pobožnostjo. Z vsemi sem se srečevala v svoji mladosti, vendar so mi same na sebi ostale zaprte. Izrazno so namreč pripadale stilu, ki me - urbane podeželanke konec 20. stoletja - ni več nagovarjal. Vse dokler se mi ni v poznih študentskih letih zgodilo osebno iskanje, kdo sem in kje je moje mesto.

Bila sem dejavna skavtinja, običajna katoličanka, predvsem pa iskalka, kajti mladost vznemirja srce - življenje je bilo še odprto. Tisto leto sem sredi vsega dogajanja notranje zaznala posebno Marijino bližino. Rada sem se ustavljala v kapeli brezjanske Matere Božje pri frančiškanih, udeležila sem se sprejema kipa Marije romarice, kjer sem čutila notranjo tolažbo, zaznala sem vzgib, naj z določeno osebo poromam na Brezje. Ko sem tam stopila pred oltar z njeno podobo, me je v hipu presenetil glas, ki sem ga zaslišala v sebi: »Zaupaj!« Od presenečenja sem pobegnila iz cerkve, ne da bi vedela, kaj naj bi to pomenilo za moj življenjski položaj. Vznemirjenje in privlačnost, obenem pa nejasnost duhovnega dogajanja so me po nasvetu prijatelja pripeljali na duhovni konec tedna v Nazarje. Spomnim se začetnega notranjega upora, ko sem šele tam izvedela, da sem se prijavila na pripravo za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. Še vedno se mi je zdela presladka pobožnost za starejše, ki z menoj nima nikakršne zveze. V kratki bitki me je razorožila razlaga, da posvetitev pomeni izročitev Božji ljubezni. Ostala sem, ob posvetitvi obnovila tudi skavtsko obljubo in od takrat, 6. 6. 1999, se je moje življenje začelo spreminjati, v dveh letih se mi je obrnilo na glavo.

Jeseni sem odšla na enoletni podiplomski študij v Anglijo. Izbrala sem univerzo, ki je imela na kampusu kapelo, ki je bila vedno odprta za molitev, ter dobro pastoralno oskrbo za študente. Začela sem redno vsakodnevno moliti ob Božji besedi, hoditi dnevno k maši. Ob vrnitvi domov so se mi poklicni načrti podrli, pojavile so se druge priložnosti. Dokler ni prišel 25. 6. 2001, ko sem imela prvo srečanje z duhovno spremljevalko, kjer spet ni šlo vse gladko. Popoldne sem doma iskala odgovor - kot so me naučili na duhovnih vajah - v Božji besedi, zato sem v svoji sobi pred podobo Jezusovega in Marijinega srca, ki je visela na steni, odprla Sveto pismo, zagledala 19. vrstico Pisma Filemonu in prebrala »saj mi dolguješ sam sebe«. Tedaj se mi je notranje razodel Jezus Kristus kot ljubezen mojega življenja - bilo je srečanje, ki mi je dalo spoznati resnico mojega življenja, odprlo oči za novo identiteto. Bilo je presenetljivo, osupljivo, globoko, neizbrisno. Potrebovala sem še nekaj mesecev, da sem - z dodatnimi milostmi, boji, razločevanji, duhovnimi vajami - pa spet v noči med prvim petkom in prvo soboto, po prvem iskreno premoljenem rožnem vencu (nisem ga še zares sprejela za svojo osebno molitev) v miru izrekla svoj da. »Da, pa četudi bo treba biti uršulinka!«

Po Božji previdnosti je naneslo, da sem vstopila k sestram na rojstni dan ustanovitelja skavtstva, 22. 2. 2002. Razumela sem kot obljubo, da bo redovno življenje še nadgradnja skavtskega, ki mi je prineslo ogromno veselja in priložnosti za ustvarjanje, življenje v prijateljstvu, za življenje zares.

Po petnajstih letih med uršulinkami opažam, da ostajajo temelji podobni - zaupanje Božji ljubezni, ki vodi skozi razne preizkušnje, izzive, pustolovščine, neznana področja. Devica Marija mi stoji ob strani, skupaj s sv. Angelo me notranje učita, kako ohranjati osredinjeno odprtost - vedno večjo odprtost realno krhkega srca - za Božje delovanje. Veliko je izzivov vsakdanjega življenja, a največji se mi zdi ohraniti srce odprto za bližino Boga in ljudi, saj z leti vedno bolj spoznavamo, kaj nas boli in prizadene, s tem pa tveganje, da bi se pred vsem tem sami zavarovali. Resnična varnost, ki zmore ohraniti moje srce odprto sredi sveta, je zaupanje Božji ljubezni, ki me nikoli in nikjer ne zapusti, četudi vedno sama tega ne vidim tako. A je resnica!

s. Marjeta Pija Cevc, uršulinka

Ni komentarjev:

Objavite komentar