torek, 27. junij 2017

27. Srce Jezusovo


Tu in tam kdo potoži, da mu češčenje Jezusovega Srca ni ravno pri srcu. Pa ne, da ne bi Jezusa imel rad. Težko mu je, ker mu kljub dobri volji ta način češčenja ni blizu. V svojem češčenju Boga, v svojih molitvah Jezusa raje nagovarja samo z njegovim imenom. »Srce Jezusovo« mu zveni, kot da bi to bila kaka druga oseba … Tudi sama sem svojčas imela nekaj podobnih težav. Premišljevala sem, zakaj. Zazdelo se mi je, da morda zato, ker si želim, da bi naša cerkvena in molitvena besedila opustila »tradicionalno« izražanje in prešla na sodobnega. Gre preprosto za jezik. V vsakdanjem pa tudi v knjižnem jeziku ne govorimo »hiša sosedova«, ampak »sosedova hiša«, ne: »župnik vaški«, ampak »vaški župnik«. Upam, da se bo to počasi spremenilo in ne bomo več molili: »Angel Gospodov je oznanil Mariji«, ampak »Gospodov angel je oznanil …« in ne »da postanemo vredni obljub Kristusovih, marveč »da postanemo vredni Kristusovih obljub«. Čeprav smo na 'Angel Gospodov' zelo navajeni, bi bilo le dobro narediti korak naprej in se izražati v sodobnem slovenskem jeziku. Zdi se mi, da bi posebno mlajšim in »novim« kristjanom táko versko izražanje in morda tudi sama vera postala bližja.

Po drugi strani drži, da so naše molitve danes izgubile nekaj čustvenega naboja, ki tudi mora biti, da se nam srce ob njih ogreje. In k temu nam pomaga prav češčenje Jezusovega in Marijinega Srca. V tem češčenju ni le bogata teološka vsebina, ampak tudi toplina, ki jo današnji verniki in sploh ljudje zelo potrebujemo.

Nekoč sem – sama zase – litanije Jezusovega Srca začela moliti takole: Jezusovo Srce, bogato za vse, ki te kličejo … Jezusovo Srce, vir življenja in svetosti … Jezusovo Srce, sprava za naše grehe … Drugič spet sem pri litanijskih vzklikih izgovarjala samo besedo Jezus: »Jezus, ki si bogat za vse, ki te kličejo; Jezus, ki si vir življenja in svetosti; Jezus, sprava za naše grehe« … Ob taki molitvi se mi je globlje odpirala bogata skrivnost litanijskih vzklikov. Ob njih sem začela premišljevati. Moj Bog, koliko pove vsak izmed teh kratkih vzklikov, kaj vse mi odkrije! Srce Jezusovo – Jezus, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljen … – Jezus, začetek našega veselja! Saj ne more biti drugače, kot da me misel na tvoje učlovečenje in na neizmerno ljubezen, s katero si me odrešil, ne bi napolnila z radostjo … Jezus, neskončno veličasten … Jezus, vse hvale vreden … Jezus, do smrti pokoren … Jezus, upanje vseh, ki v tebi umirajo … Čutim, kako se v srcu poraja globoka hvaležnost za njegovo trpljenje in vse, kar nam je dal. In molim: Jezus, tvoje neizmerno veliko Srce, polno ljubezni do vseh, ki te kličejo, usmili se nas!

s. usmiljenka

Ni komentarjev:

Objavite komentar