četrtek, 29. junij 2017

29. Jezus in Marija me nagovarjata po njuni ljubezni


Ljubezen Jezusa in Marije me je nagovarjala že od nekdaj. Ta zastonjska, odpuščajoča, usmiljena in goreča ljubezen je bila, je in bo, upam, zame neizčrpen studenec, kjer se je mogoče v vsakem stanju in nenehno odžejati.
Kolikor se spomnim, sem se s tema dvema Srcema prvič srečal v zgodnji mladosti, ko sem bil star približno pet let. Ne spominjam se tega več povsem natančno, zlasti kdaj in kako se je to prostorsko godilo, vendar pa vem, da sem pri stari mami zagledal lepo Marijino Srce, ali morda samo Jezusovo, ali pa kar obe. Bolj kot prostorske in časovne razporeditve tega dogodka se spominjam občutja, ki sem ga takrat doživljal. Bilo mi je neznansko prijetno, pri srcu sem doživljal neizmerno toplino, navdušenje, lepoto in celo blaženost. Kot otrok tega seveda nisem razumel; nisem vedel, od kod to prihaja, kaj se dogaja in kaj pomeni. Toda tisti trenutek se mi je zarisal v moje čutenje in doživljanje za vedno. To je doživetje, to izkušanje nečesa, kar je, pa ni iz tega sveta (prim. Jn 18,36). Prepričan sem, da je bilo to neke vrste razodetje, oz. neke vrste poseg Božjega kraljestva, ki se je dogodil v rani mladosti. Takrat ga nisem razumel, zdaj pa se zavedam, da me je takrat nagovoril Jezus in njegova Mati. To razumem do neke mere šele sedaj, kajti takrat sem bil pač otrok.
Če bi razumeli Božje dobrote, Božjo usmiljeno naklonjenost in neizmerno Božjo bližino, s s katero nas naš Stvarnik spremlja, mislim, da bi ne izgubili trenutka, da mu njegove ljubezni ne bi vračali. Ne bi se mudili v praznih stvareh, se ukvarjali z nečimrnimi deli, ampak bi na Njegov nagovor vedno odgovarjali ponižno in skesano ter z veliko ljubeznijo. Ne bi se ustavljali in tičali v blatu greha, ampak bi vedno dvigovali svoja srca in dobra dela k Bogu. Bili bi hvaležni za vse, kar nam ljubi Bog daje in kar nam obljublja, da bomo prejeli v večnosti.
Za dosego tega cilja pa je seveda potrebna vera. Vera nam odpira spoznanje in védenje, da nas čakajo, še več, da po nas hrepenijo neizmerne stvarnosti, ki so v Bogu, da bi jih dosegli mi in da bi one dosegle nas. Nato pa nam vera daje zopet »vso delovno opravo in priprave«, da se udeležujemo dobrih del, da jih delamo, gojimo in v njih vztrajamo, da bi to dragoceno nebeško plačilo tudi dosegli in z Božjo pomočjo zaslužili.
Zato nas Božja ljubezen po Jezusovem in Marijinem Srcu zelo spodbuja, da bi svoje življenje naravnali na nebesa; da bi iskali to, kar je zgoraj, ne tega, kar je na zemlji (prim. Kol 3,1–2); da bi svoje življenje posvetili tem stvarnostim, ki so večne, da bi tako po veri bili deležni večnih, t. j. nebeških dobrot. Tako naj bi se udeležili neizmerne gostije, kjer bi pili in jedli na nek način Božjo Ljubezen – samega Boga, obenem pa bi to Ljubezen vračali.
Klicanje Jezusovega in Marijinega Srca je izraz neizmerne, nezaslužene in prebogate Ljubezni, ki nas hoče, kakor pravi prerok Ozej, z vrvicami dobrote (prim. Oz 11,1-11) osvojiti, da bi ji vračali, kar nam je Bog prvi daroval in nam bo daroval, vse dokler bomo živeli na zemlji. Naj bosta ti Srci hvaljeni, saj je v naši hvali teh dveh Src naš počitek, mir in naša blaženost.
Robert Smodiš, duhovnik

Ni komentarjev:

Objavite komentar