ponedeljek, 12. junij 2023

12. Klic je treba razvijati in negovati

Noben poklic ni kakor bi pritisnil na tipko, pa si usposobljen zanj. Vsak klic je treba najprej slišati, nato ga sprejeti in nanj odgovoriti. K človekovemu odgovoru spada tudi temeljita priprava. Če želimo poklic dobro opravljati, je potrebno dobro in temeljito uvajanje.

Priprava kot odgovor na klic je dvojna. Najprej čisto navadna človeška. Vsak, ki se pripravlja na katerikoli poklic, se je dolžan dobro izšolati. Obiskovati mora tečaj ali šolo, da se po strokovni plati dobro pripravi. Toda to ni dovolj. Potrebna je tudi duhovna priprava. Poslušati je treba Svetega Duha, da poklicani svoje poklicno poslanstvo bolje razume. Ni dovolj samo tehnična izobrazba. Ob uvajanju v poklic je potrebno tudi duhovno zoreti. Na ta način poklic ne bo samo delo in služenje denarja, marveč bo postalo služenje bratu, sestri, človeštvu.

Mogoče je ta duhovni del še pomembnejši. Če gledamo zglede iz Svetega pisma, nam lahko veliko povedo. Pogosto so se preroki, apostoli in drugi pripravljali v samoti, kjer so poslušali Božji nagovor.

v prvi vrsti velja duhovna priprava za poklicane v duhovne poklice. Toda tudi za druge je potrebna duhovna rast. Kaj pomaga, če nekdo postave vrhunski strokovnjak za neko področje, ni pa dozorel kot človek. Takšen bo težko služil bližnjemu in človeštvu. Tudi njemu je potrebno razsvetljenje Svetega Duha, da bo svoje delo razumel tudi v globljem in duhovnem pomenu.

Sveti Duh lahko v poklicnem usposabljanju naredi ključne premike. Če gledamo dvanajstere, nam lahko postane jasno, kako potrebna je duhovna razsežnost. Tri leta so bili ob Jezusu. Spremljali so njegovo delo, čudežne ozdravitve, poslušali so njegov nauk, pa še vedno niso razumeli Jezusovega poslanstva. Na veliki petek so se vsi razbežali in ga pustili samega v najtežjih trenutkih. Šele prihod Svetega Duha na binkoštni dan jih je razsvetlil in jim dal poguma, da so spoznali svoje poslanstvo in ga začeli izvrševati. Ob delovanju Svetega Duha so dozoreli v apostole in oznanjevalce.

Gospod, daj vsakemu moč in voljo, da bo ob odgovoru na tvoj klic v kakršenkoli poklic rastel strokovno in duhovno. Naj se vsak zaveda, da je šele takrat zrel za svoje poklicno poslanstvo, če je dozorel kot človek in strokovnjak. Naj mladi in tudi manj mladi vstopajo v svoje poklice odgovorno in se zavedajo, da nadaljujejo Stvarnikovo delo in izpopolnjujejo Božje stvarstvo.

Ni komentarjev:

Objavite komentar