ponedeljek, 26. junij 2023

26. Bog kliče po človeku

V času, ko je Jezus javno deloval, je sam klical različne ljudi, naj hodijo za njim. Na začetku je klical apostole. Našel jih je pri njihovem delu. Poklical jih je osebno. Vse so zapustili in šli za Jezusom. Njegov klic je bil tako močan in vabljiv, da so bili sposobni takoj slediti. Zapustili so svoje delo, svoje domače in se podali za Jezusom.

Po vnebohodu je Jezus navzoč med nami na duhovni način. Zato tudi drugače kliče. V večini primerov ne kliče osebno sam, kliče po ljudeh. Človek postane sredstvo, preko katerega Jezus kliče. Pogosto kliče po dobrih in zvestih duhovnikih, po redovnicah in misijonarjih. Goreč in vesel duhovnik je pričevalen. Njegov zgled privlači in vžiga v mladih željo, da bi se odločili za katerega od duhovnih poklicev. Najpogosteje Bog kliče po duhovnikovem zgledu. Tega se zavedajo tudi duhovniki. Zato so pri deli za poklice previdni. Skoraj nikoli ne bo preudaren duhovnik rekel mlademu: Ti imaš duhovni poklic, postani duhovnik! Vsak moder duhovnik upošteva človekovo svobodo, zato mu samo pomaga prepoznavati klic, ki ga mlad človek čuti v sebi. Potrudi se, da mu pokaže, kako živijo duhovniki, redovniki in misijonarji. Seznani ga z omenjenimi poklicu, mu pomaga do povezav z njimi. Tako mlad človek sam spoznava, kaj pomeni biti duhovnik, redovnik ali misijonar.

V zgodovini Cerkve imamo mnogo duhovnih poklicev, ki so bili resnično sveti in so privlačili mlade v duhovne poklice. Izžarevali so Jezusa v taki meri, da so mladi izrazito čutili, da so v sebi uresničili Jezusovo podobo. Zato je potrebno, da so duhovniki, redovniki in misijonarji sveti ljudje. Prav žar svetosti je tisto, kar vabi, kar kliče. Z drugimi besedami: Duhovniki morajo tako živeti, da postanejo čim bolj uporabno orodje v Božjih rokah. Todi orodje za klicanje novih.

Zato je zelo na mestu, da pogosto molimo: Svetih duhovnikov nam daj, Gospod. Tako svetih, da bodo svoje poslanstvo izvrševali z iskreno ljubeznijo, do Boga in ljudi. Da ne bodo iskali to, kar je njihovega, ampak samo Božjo čast in slavo.

Za duhovnika pogosto rečemo, da je drugi Kristus. To se pokaže še posebej, ko obhaja in deli zakramente. Prosimo Gospoda, da bi bili duhovniki drugi Kristus, ko gre za klicanje novih poklicev v duhovniške vrste. Da bi njihovo življenje in delo tako izžarevali Jezusovo ljubezen, da bi se mladi ob njih vžgali in rekli Kristusu svoj DA.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar