sobota, 17. junij 2023

17. Marijina vloga pri Božjem klicu

Duhovni poklici so skrb vse Cerkve, ne samo župnije in družine. Na vseh ravneh je potrebno skrbeti za rast novih duhovnih poklicev. Marija je Mati Cerkve, zato je gotovo tudi njena želja in skrb za rast novih duhovnih poklicev. Marija je hkrati vzor vsem poklicanim. Ona je poleg Jezusa na najbolj čudovit in celovit način odgovorila na Božji klic.

V času svojega zemeljskega življenja je bila tesno povezana z Bogom in Cerkvijo. Ta povezanost je danes, ko je poveličana z dušo in telesom v nebesih, še mnogo tesnejša. Vsak duhovni poklic je tesno povezan z Bogom in Cerkvijo, zato tudi z Devico Marijo. Marija, ki je Kristusova Mati in Mati Cerkve, je še posebej Mati vseh posvečenih poklicev. S svojim življenjskim geslom »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi,« ki ga je izrekla pred angelom Gabrijelom, je Marija sprejela povabilo nebeškega Očeta, da postane Mati njegovemu Sinu. S tem in z vsem poznejšim sodelovanjem z Jezusom, zlasti pod križem, je postala tudi Mati vseh Jezusovih bratov in sester, vseh odrešenih. Ob sodelovanju s Svetim Duhom je začela izpolnjevati edinstveni in najodličnejši duhovni poklic Božjega materinstva.

Marija je srednica vseh milosti, zato tudi tistih milosti, ki so potrebne za zbuditev in rast duhovnih poklicev. Cerkev se v zadevi posvečenih poklicev z velikim zaupanjem obrača nanjo.

Naša Mati je tudi vzor vsem poklicanim, kako je treba biti predan Bogu in njegovi sveti volji, ko gre za službo Bogu in ljudem. Dalje nas Marija uči, kako moramo biti s celim srcem usmerjeni na Jezusa in hoditi za njim.

Tisti, ki so poklicani k posvečenemu življenju po evangeljskih svetih, najdejo z Marijo še tesnejše vezi. Marija je stala pod križem, kjer se je rodila Cerkev in kjer je bil dokončno ustanovljen stan evangeljskih svetov. Deviški Janez je tedaj deviško Mater sprejel za svojo mater. Tu je bil zastopnik vseh ljudi in še posebej posvečenih poklicev, saj je bil poklican v stan evangeljskih svetov. Marija je živela, mnogo bolj kakor Janez, najglobljo stvarnost evangeljskih svetov. Tako je postala vzornica tistih, ki žive v ustanovah posvečenega življenja. Ko sta Marija in Janez stala pod križem, sta se s Križanim darovala za odrešenje sveta. To je tudi naloga tistih, ki žive v redovniškem stanu.

Marija, srednica vseh milosti, prosi Gospoda za poklicane, da jim da moč, da bodo služili, kot si ti služila Bogu. Naj bo tvoj »zgodi se mi po tvoji besedi« vsem poklicanim vzor, kako odgovoriti na klic božje ljubezni. Stoj ob strani vsem poklicanim, da bodo mogli poklicanost v polnosti uresničiti.

Ni komentarjev:

Objavite komentar