četrtek, 8. junij 2023

2. Poklican za Božjega otroka

S stvarjenjem človeka in poklicanostjo v življenje, se Božja ljubezen ni izčrpala. Apostol Pavel pravi, da je ljubezen iznajdljiva. Vmes se je zgodil prvi greh in človek je postal precej »hrom« v odnosu do Boga. Zaradi sebične naravnanosti nase je bil manj sposoben čutiti, kako zelo ga Bog ljubi. Greh je zaznamoval človeka tako zelo, da ni več čutil Božje ljubezni kot nekaj osnovnega in najmočnejšega v svojem življenju. Človekova ljubezen je postala sebična, samoljubna. Pa še nekaj se je zgodilo z grehom: Človek je želel biti kakor Bog. Hotel je sam odločati, kaj je dobro in kaj slabo. Zaradi tega se je v njegovo srce ugnezdila gospodovalnost. Hotel je vladati tudi nad svojim bratom, vrstnikom.

Bog pa človeka ni nehal ljubiti. Vedel je, da je človekovo srce ustvarjeno za ljubezen, a zaradi greha postane pogosto neobčutljivo za ljubezen. Zato je Bog sklenil človeku izkazati ljubezen do konca. »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina« (Jn 3,16–18).

Oče nam je poslal Sina, da bi nam govoril o Očetovi ljubezni. Pa ne samo govoril, marveč da bi nas poklical, da bi verovali, kako zelo smo ljubljeni. Prihod Božjega Sina med nas ljudi in njegova smrt za nas na križu je najvišje Očetovo razodetje. Razodel nam je vse, kar nam je Oče želel povedati. Oče nas vedo znova kliče, da bi verovali Sinu, ki nam razodeva Očeta. Da bi verovali, da sta Oče in Sin eno. Kdor vidi Sina, vidi tudi Očeta. Verovati v Sinove besede, pomeni verovati Očetovemu razodetju. Po veri smo poklicani, da bi verovali Očetovi ljubezni. Vera je odgovor na Očetovo ljubezen, je človekov dá Bogu.

Dobri Bog, ki se razodevaš kot Troedini. Pomnoži mi vero, da bom zmogel vsaj delno spoznati, kako zelo sem ljubljen. Naj bo moja osebna vera odgovor na Tvoj klic v darovanjsko ljubezen. Tako kot se Ti razodevaš meni in mi govoriš, da me ljubiš, tako naj jaz v bratih in sestrah odkrivam Tebe in doumem, da je mene ter brate in sestre ustvarila ista roka in mi dih življenja vdihnila ista Ljubezen.

Ni komentarjev:

Objavite komentar