četrtek, 8. junij 2023

Vrtnicam na pot

Šel sem gledat v samostansko kroniko in v njej prebral, da je bilo na seji Odbora za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu 27. 9. 2000 sklenjeno, da začnemo z izdajanjem vrtnic. Starejši slovenski verniki so jih poznali že pred 2. svetovno vojno. Na ponovno rojstvo vrtnic je vplivala posvetitev posameznikov, družin in različnih skupnosti Jezusovemu in Marijinemu Srcu, ki jih je organizirala približno tretjina slovenskih župnij pred velikim jubilejem leta 2000. Tako je slovesno spominsko obhajanje Jezusovega rojstva tudi rojstvo vrtnic. Prve so izšle leta 2001 in izhajajo vsako leto ter jih po cerkvah berejo v mesecu juniju.

Kar me je posebej presenetilo, so podatki v samostanski kroniki, da so vrtnice prva leta izhajale v visoki nakladi 6.000 izvodov. To kaže, da jih niso brali le po cerkvah, ampak so jih številni verniki nabavili za branje doma. Naj bi nam bilo to dejstvo v spodbudo, da jih posnemamo. Pomanjkanje duhovnih poklicev je glasen klic: Storite več za duhovne poklice, molite in delajte zanje!

Letošnje vrtnice je napisal sobrat cistercijan p. Branko Petauer OCist, ki je poslušalcem in bralcem poznan po več vrtnicah in drugih spisih. Vrtnice govorijo o vseh poklicih, posebej o duhovnih. V vse poklice kliče Bog, ki daje tudi svoje darove, naravne in nadnaravne, da se za te poklice svobodno odločimo in v njih vztrajamo ter jih dobro izvršujemo. Značilen je naslov letošnjih vrtnic: Človekov da Bogu. Ta »da« je zelo pomemben. Marija ga je izrekla, preden je postala Božja mati, Božji Sin ga je izrekel ob učlovečenju v Mariji. Tudi fant in dekle ga izrečeta, ko se dokončno odločita za duhovni poklic. Naj letošnje vrtnice spodbudijo vse nas, da bomo izrekli svoj »da«, kadar bo Bog to pričakoval od nas. Življenje po Božji volji je namreč sestavljeno iz številnih naših »da« Bogu.

 

Samostan Stična, 5. april 2023

p. Anton Nadrah OCist

Ni komentarjev:

Objavite komentar