ponedeljek, 19. junij 2023

19. Župnija je prostor, kjer Bog kliče

Poleg družine je za rast duhovnih poklice zelo pomembna tudi župnija. Če je župnija živa in dejavna, more biti velika opora tistim, ki jih Bog kliče.

Sveti papež Janez Pavel II. je v pismu za 23. svetovni dan duhovnih poklicev leta 1986 naročal:

»Bodite živo občestvo! Župnijsko občestvo pospešuje duhovne poklice predvsem 'z resničnim krščanskim življenjem' (DV 2) … Duhovni poklici so zanesljivo znamenje živega krščanskega občestva. Ali ni rodovitnost eno najočitnejših znamenj živega bitja? Župnija brez duhovnih poklicev je kakor družina brez otrok.

Bodite molitveno občestvo! Biti moramo prepričani, da so duhovni poklici neprecenljiv Božji dar tistemu občestvu, ki moli ... Bolniki in vsi, ki trpijo na duši in telesu, naj se zavedajo, da njihove molitve, združene s Kristusovim križem, pomenijo najmočnejši vir moči pri apostolatu duhovnih poklicev.

Bodite občestvo, ki kliče! Zaradi svoje izvirnosti zahtevajo duhovni poklici izrecno in osebno povabilo. To metodo je uporabljal Kristus ... Vsako občestvo se zaveda, da Jezus ne neha klicati. Ve pa tudi za drugo resnico, da Kristus potrebuje nas, da njegov klic naredimo zaznaven.

Bodite misijonarsko občestvo! V zares misijonarski Cerkvi daje vsako župnijsko občestvo na voljo svoje moči za oznanjevanje najprej v krajevnem okolju, ne sme pa se zapirati vase in v svoje meje. Božja ljubezen se ne ustavlja na mejah naših župnij, pač pa skuša doseči tudi druge ljudi vse do najbolj oddaljenih občestev. Jezusov evangelij mora osvojiti svet! Ob velikih potrebah in nujnem povpraševanju po misijonarjih bodo mnogi mladi ljudje zaslutili Božji klic, naj zapustijo svojo deželo in odidejo tja, kjer so potrebe posebej nujne. Velikodušno bodo rekli: ,Tukaj sem, Gospod, pošlji mene!' (Iz 6,8)

Vzdušje v župniji lahko vabi mnoge k sodelovanju. Za župnijo ni odgovoren samo župnik. Župnija je občestvo vseh. Zato je prav, da vsi delajo in oblikujejo župnijsko življenje. V delu in zavzetosti vseh, bodo rasli tudi novi duhovni poklici.

Gospod, blagoslavljaj naše župnije, da bodo živa občestva, ki bodo porajala nove duhovne poklice. Naj v naših župnijah cvete molitveno življenje, dobrodelnost in prava krščanska ljubezen. Vsak naj začuti, da je prav njegov prispevek dragocen in pomemben, zato naj velikodušno ponudi svoje darove za rast župnije. Naše župnije naj postajajo občestva, v katerih živi Kristus in vse združuje v rodovitni ljubezni.

Ni komentarjev:

Objavite komentar