četrtek, 8. junij 2023

8. Bog kliče vztrajno

Prisluhnimo, kako je Gospod klical gospoda Srečka Frasa, da mu je rekel svoj »da«.

Hoja za Gospodom se je pričela v Veržeju 27. avgusta 1948. Pri sv. krstu sem postal Božji otrok v družini uslužbencev; mati vzgojiteljica, očim policaj. Prva, ki mi je govorila o Bogu, je bila stara mati. Pripravila me je na prejem zakramentov: krsta, spovedi, obhajila in birme. Pri dvanajstih letih sem doživel prvi Božji klic, ko so fantje iz naše župnije odhajali k salezijancem v Želimlje. Začutil sem, da bi želel postati duhovnik. Sledila je srednja šola v Postojni, kjer sem doživel posredovanje Božje Matere Marije pri težavah v šoli. Med študijem lesarstva na Biotehniški fakulteti sem se seznanil s študentsko skupino, ki jo je vodil jezuit p. Miha Žužek. Ob njem sem poglabljal in razširil poznavanje krščanstva. V meni se je utrdilo prepričanje, da morajo mladi visoko zastaviti cilje. Po študiju sem se zaposlil v tovarni pohištva v Ljutomeru. Kmalu sem bil povabljen k sodelovanju na srednji lesarski šoli v Mariboru in Ljubljani. Tu sem doživel nepozabno življenjsko izkustvo, delati z mladimi in njihovimi starši na krščanskih temeljih.

Na poletnih duhovnih vajah, ki so jih imenovali – Mariapoli, Marijino mesto, sem se leta 1975 srečal z duhovnostjo Marijinega Dela. Ponovno se je v meni oglasil glas: »Nisi še odgovoril na Božji klic!« Dejavno sem se vključil v življenje Marijinega Dela pri delu z mladimi. Kasneje pa na področju »Novega človeštva«, kakor smo imenovali novi svet s ciljem utelešenja evangelija v vzgoji, v delu in proizvodnji, v politiki, v zdravstvu, ekonomiji … Bog je bil zame vse. Da bi se še bolj izpopolnil v duhovnosti, sem odšel za dve leti v Italijo na »Institut Mistici Corporis«, kjer sem ob poglabljanju socioloških ved poglobil tudi teološka znanja, predvsem pa sem želel poglobiti »šolo evangeljskega življenja z Jezusovo prisotnostjo, kjer sta dva ali so trije zbrani… sem jaz med njimi (Mt 18,20)«. Ob povratku v Slovenijo sem vstopil v skupnost posvečenih laikov – fokolar, se zaposlil na srednji šoli in poučeval strokovno teoretične predmete.

Med neko šolsko uro se je v meni zopet postavilo vprašanje: »Čas beži, ti pa še nisi odgovoril na moj klic.« Med tem sem petkrat obnovil zaobljube posvečenja v Marijinem Delu. Posvetoval sem se z duhovnim voditeljem p. Leopoldom Grčarjem. Pogledal me je, nato pa rekel: »Pojdi pred Marijo Pomagaj, ona ti bo odgovorila.« Kmalu zatem sem napisal prošnjo za vstop v bogoslovje škofu dr. Francu Krambergerju. Novo mašo sem daroval pri 49. letih. Hvaležen sem vsem, ki so molili zame in mi pomagali, da sem lahko uresničil duhovni poklic.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar