petek, 23. junij 2023

23. Sveto pismo je vodnik poklicanemu

Sveto pismo je zapisana Božja beseda. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da je to pismo, ki nam ga je napisal Bog. Napisal ga je vsakemu osebno, zato govori prav meni, tebi. Po besedah Svetega pisma se srečujemo z živim Bogom, ki govori svojemu ljudstvu. Besede, ki jih beremo v Svetem pismu niso navadne besede, so Božje besede. Na človeka imajo poseben vpliv. Eden izmed ruskih starcev je celo zapisal, da Bog umiva človekovo dušo, ko beremo Sveto pismo. Človeku, ki čuti Božji klic, je branje Svetega pisma v veliko oporo.

V Svetem pismu se srečuje z raznimi osebami, ki jih je Bog klical. V njem najdemo célo paleto odgovorov na Božji klic. Abraham je takoj ubogal in storil to, kar mu je Bog naročil. Zapustil je svojo deželo in svoje domače, ter se podal v neznano. Bogu je v celoti zaupal. Mojzes se je močno branil, češ da ni sposoben, da ne zna govoriti. Prerok Izaija je bil veliko bolj velikodušen: »Nato sem slišal glas Gospoda: ,Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas?' Rekel sem: ,Tukaj sem, pošlji mene!'« (Iz 6,8). Prerok Jeremija se je izgovarjal: »Oh, Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker sem še deček« (Jer 1,6). Prerok Jona je najprej pobegnil, da bi se izognil Božjemu klicu, končno, ko je bil za kazen vržen v morje in nato rešen, je le izpolnil Božje naročilo (prim. Jon 1,1–3,4). Ko je Elija vrgel svoj plašč na Elizeja in s tem pokazal, da ga hoče imeti za svojega učenca in služabnika, se je ta najprej hotel posloviti od domačih. Ko je z dvema voloma ljudi nasitil, je šel brez slovesa od očeta in matere za Elijem (prim. 1 Kr 19,19–21).

Še mnogo odzivov na Božji klic bi lahko našli v Svetem pismu. Tudi v Novi zavezi. Marijin odgovor na angelovo oznanilo, odgovor svetega Jožefa, ko mu je Bog govoril v sanjah. Odzive apostolov, ko jih je Jezus poklical.

Sveto pismo je poklicanemu v veliko pomoč. Lahko mu pomaga, da globlje razume, kam in v kaj ga Bog klice. Ko bere Božjo besedo, se v njem razčiščuje podoba poklica in Bog ga utrjuje v poklicu. Lahko primerja sebe z raznimi poklicanimi, kako so odgovorili. Predvsem pa lahko vidi, kako Bog poklicanega nikoli ne pusti samega. Pokliče ga zato, da bi bil Njegov sodelavec. Spremlja ga pri delu, ki mu ga je zaupal in mu pomaga uresničiti Božjo zamisel. Poklicani z odgovorom na Božji klic stopi v tesno sodelovanje z Bogom. Vzori iz Svetega pisma vlivajo poklicanemu zaupanje, da tistega, ki Bog kliče v posebno službo, tudi spremlja in ga vodi.

Gospod, spregovori nam ponovno po Svetem pismu. Naj nam tvoja beseda umiva dušo in nas pripravlja za služenje Bogu in bratom in sestram. Zgledi iz Svetega pisma pa naj nas utrjujejo v zavesti, da kogar ti kličeš, ne ostane sam. Z njim je tvoja mogočna roka.

Ni komentarjev:

Objavite komentar