petek, 29. junij 2018

29/2. Ta mučenca sta videla, kar sta oznanjala (sv. Avguštin)[1]Apostola Peter in Pavel, ki danes praznujeta, sta bila po značaju in poslanstvu različna, toda edina v tem, da ju je povezovala ljubezen do Kristusa. Prijatelja Jezusovega Srca in tako med seboj prijatelja, čeprav ne brez napetosti.– Po kratkem uvodu sveti Avguštin namenja posebno razmišljanje poslanstvu apostola Petra:
Ta dan nam je posvečen po trpljenju svetih apostolov Petra in Pavla. Ne govorimo o kakih neznanih mučencih. Njih sporočilo se razlega po vsej zemlji in do konca sveta gre njih govorica. Ta mučenca sta videla, kar sta oznanjala, hodila sta za pravičnostjo, izpovedovala resnico, umrla sta za resnico.
Sveti Peter, prvak apostolov, je goreče ljubil Kristusa. Dano mu je bilo slišati besede: Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter (Skala). Rekel je bil namreč: Ti si Kristus, Sin živega Boga. Kristus pa je odgovoril njemu: Tudi jaz tebi povem: Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev. Na to skalo bom postavil vero, ki jo izpoveduješ. Na tvoje besede: Ti si Kristus, Sin živega Boga, bom sezidal svojo Cerkev. Ti si namreč Peter, kar pomeni: skala. Imenuješ se po skali, ne izhaja beseda skala od Petra. Tako se imenuješ po skali, kakor se kristjan imenuje po Kristusu.
Gospod Jezus si je, kakor veste, pred svojim trpljenjem izbral učence, ki jih je imenoval apostole. Med njimi je skoraj povsod Peter sam predstavljal vso Cerkev. Zaradi tega, ker je sam predstavljal vso Cerkev, mu je bilo rečeno: Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Teh ključev namreč ni prejel en sam človek, ampak skupnost Cerkve. Petrova odličnost izhaja torej od tod, ker je predstavljal podobo vesoljnosti in edinosti Cerkve, ko mu je bilo rečeno: Izročil ti bom, kar je bilo vsem izročeno. Kot namreč veste, je Cerkev dobila ključe nebeškega kraljestva. Poslušajte, kaj pravi Gospod na drugem mestu vsem svojim apostolom: Prejmite Svetega Duha! In naprej: Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani.
Iz istega razloga je Gospod tudi po vstajenju istemu Petru izročil skrb za svoje ovce. Ni namreč edini med učenci zaslužil, da pase Gospodove ovce, toda ko Kristus govori enemu, s tem priporoča edinost. Najprej se obrača na Petra, ker je Peter prvi med apostoli.
Ne bodi žalosten, apostol! Odgovori prvič, odgovori drugič, odgovori tretjič! Trikrat naj zmaga priznanje v ljubezni, ker je bila tvoja domišljavost trikrat premagana v strahu. Trikrat je treba zavezati, kar si bil trikrat razvezal. Zaveži po ljubezni, kar si bil razvezal iz strahu! Glejte, kljub temu je Gospod prvič in drugič in tretjič svoje ovce izročil Petru.
En dan trpljenja za dva apostola. A ta dva apostola sta bila eno. Čeprav sta trpela različne dni, sta bila eno. Najprej Peter, za njim Pavel. Slovesno obhajamo praznik apostolov, posvečen z njuno krvjo. Ljubimo njuno vero, življenje, napore, trpljenje, pričevanje, oznanilo.


[1] Iz govorov sv. Avguština, škofa (295. govor, 1–2.4.7–8)

Ni komentarjev:

Objavite komentar