sreda, 17. junij 2020

17. Pomen priprave na sveto obhajilo

Dobro sodelovanje z mašno daritvijo nas najbolje pripravi na sveto obhajilo. Arški župnik sv. Janez Vianney je učil: »Vse mašne molitve so priprava na obhajilo; vse kristjanovo življenje mora biti priprava na to veliko dejanje.«
»Ko greste k svetemu obhajilu, morate vedno imeti namen in reči, ko ste na tem, da prejmete telo našega Gospoda: 'O, dobri Oče, ki si v nebesih, v tem trenutku ti darujem tvojega Sina, kakršnega so vzeli, sneli s križa, ga položili v naročje Device Marije in kakršnega ti je darovala v daritev za nas. Darujem ti njegovo presveto telo in po ustih njegove svete Matere te prosim odpuščanja svojih grehov, da bom vredno pri obhajilu in prejel te in te milosti: vero, upanje, ponižnost.'«
Sv. Frančišek Asiški je zelo naglašal pomen svetega obhajila za naše krščansko življenje in potrebnost dobre priprave, da bi Jezusa »prejemali s čistim srcem in neomadeževanim telesom.« »Duhovniku se moramo spovedovati vseh svojih grehov in od njega prejemati telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Kdor ne jé njegovega telesa in ne pije njegove krvi, ne more priti v Božje kraljestvo. Vendar naj ga vredno jé in pije, kajti kdor ga nevredno prejema, si sodbo jé in pije, ker ne razločuje Gospodovega telesa, to je, ne razlikuje ga od drugih jedi.«
V Prvem ali Nepotrjenem vodilu Frančišek v zvezi z Evharistijo najprej spregovori o tem, kako naj se bratje spovedujejo. Nato nadaljuje: »Tako skesani in spovedani naj z veliko ponižnostjo ter s spoštovanjem prejemajo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, spominjajoč se Gospodovih besed: 'Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje' in 'To delajte v moj spomin!'«
Jezus je sv. Favstini Kowalski naglasil pomen žive vere: »Čeprav na videz v meni ni sledu življenja, ga vendar vsaka hostija vsebuje v vsej polnosti; vendar pa mora človek, da bi mogel delovati v duši, imeti vero. Kako draga mi je živa vera!«
Sestra Favstina se je v pripravi na obhajilo obračala na Marijo: »Vsaj pred vsakim svetim obhajilom Božjo Mater goreče prosim, da bi mi pomagala pri pripravi duše na prihod njenega Sina, in jasno čutim njeno varstvo nad seboj. Zelo jo prosim za to, da bi v meni blagovolila razplameneti ogenj Božje ljubezni, s kakršnim je gorelo njeno čisto Srce v trenutku učlovečene Božje Besede.«
»Doživljam trenutke z Božjo Materjo in se pripravljam na slovesni trenutek prihoda Gospoda Jezusa. Božja Mati me poučuje o notranjem življenju duše z Jezusom, posebej v svetem obhajilu. Kako veliko skrivnost v nas izvršuje sveto obhajilo – to bomo spoznali šele v večnosti. O najdragocenejši trenutki v življenju!«
Evharistično Srce Jezusovo,
usmili se nas.

Ni komentarjev:

Objavite komentar