sobota, 6. junij 2020

6. Dejavno sodelovanje pri mašni daritvi

Dejavno sodelovanje pri evharistični daritvi je odvisno od tega, koliko smo z razumom, s srcem in z vero prodrli v to skrivnost vere. Arški župnik sv. Janez Vianney je to takole izrazil: »Če bi vedeli, koliko je vredna daritev svete maše, ali bolje, če bi imeli vero, bi se je veliko bolj goreče udeleževali.«
Sveta maša je bila za sv. Leopolda Mandića in navzoče vernike veliko doživetje. Po spremenjenju se mu je obličje svetilo. Pogosto so mu prihajale solze, ki so pričale, da je bil eno z Jezusovo daritvijo. Najbolj je bil zadovoljen, če so navzoči tiho premišljevali Kristusovo daritev in niso molili ustnih molitev. Ob dotiku s posvečeno hostijo je čutil, kako mu milost Svetega Duha napolnjuje dušo in telo.
P. Leopold je duhovnikom, ki so se pri njem spovedovali, priporočal pobožno maševanje. Sv. maša naj bi zanje postala središče duhovnega življenja. Neki duhovnik je o njem zapisal: »Že kot novomašnik sem bil pri p. Leopoldu. Govoril mi je o maši s takšno modrostjo, da sem se čudil. Priporočal mi je, naj mašujem čimbolj pobožno, da bi bila maša središče mojega duhovnega življenja. Rekel je: 'Če boš tako delal, ti zagotavljam velike uspehe v apostolatu in v tvojem osebnem življenju.' Teh njegovih besed nisem nikoli pozabil.«
Svetnik je drugemu duhovniku pisal: »Mašujte z vedno večjo gorečnostjo, pa bodo tudi sadovi vedno večji. Živite od maše, ki ste jo opravili ali jo še boste, kakor da bi nenehno maševali, saj duhovniki nadaljujemo Kristusovo večno duhovništvo.«
Nekemu advokatu iz Padove pa je naročil: »Z mislimi in željami bodimo vedno navzoči pri sveti daritvi, ki se opravlja po vsem svetu, tako podnevi kakor ponoči! Božje Jagnje odjemlje grehe sveta. Če bi obhajanje daritve prenehalo samo za trenutek, bi se tisti hip zrušil svet zaradi svojih pregreh. Vedno tesneje se oklepajmo Jezusa, ki se daruje pri maši. Imejmo široko srce in vključimo ves svet; jaz, ko mašujem, vi pa, ko ste pri maši navzoči! Jezusova ljubezen v daritvi svete maše neskončno presega vso človeško hudobijo in zadoščuje Božjemu veličastvu za vse žalitve. Te misli imejte vedno pred očmi.«
Neki gospe je priporočil: »Pomislite, kako velika je Jezusova ljubezen do nas! Samega sebe je izročil v smrt za nas. Sedaj želi, da se njegova daritev nenehno obnavlja pri sveti maši. Prvo daritev je opravil sam, drugo pa obnavlja po svojih služabnikih v evharistični skrivnosti, pri kateri sodelujete in sodarujete tudi vi.«
Evharistično Srce Jezusovo,
usmili se nas.

Ni komentarjev:

Objavite komentar