nedelja, 12. junij 2022

12. Okrožnica papeža Pija XII. o češčenju Srca Jezusovega

V Strletovi zapuščini se je ohranil izvod na ciklostil tiskanega prevoda okrožnice Pija XII. o češčenju Srca Jezusovega (Haurietis aquas in gaudio), ki je bila v izvirniku izdana 15. maja 1956. Strletov na ciklostilu razmnožen izvod je izšel leta 1958. Svoj osebni izvod je dal tako vezati, da ima za vsakim natipkanim listom prazen list. Na več takih praznih listov je pozneje pripisal razne pripombe.

V uvodu Strle pove, da je okrožnico v slovenščino prvi prevedel dr. Jakob Žagar, sam pa je prevod krepko predelal in ga na mnogih mestih močno spremenil, tako da je to dejansko nov Strletov prevod. V uvodu okrožnice Strle pravi, da je vsebina okrožnice tako pomembna, »da je res vredno spet in spet se vračati k študiju in k molitveno spoštljivemu premišljevanju posameznih odstavkov, ki bodo povečini vsi nudili izvrstno snov tudi za meditacijo. Ob študiju in premišljevanju te okrožnice se bodo duhovniki in laiki lahko notranje zelo obogatili, hkrati pa tudi obogatili svoj apostolat ter dobili zanj najlepših pobud.« Tega priporočila se je držal najprej Strle sam. Okrožnica je bila vedno znova predmet njegovega premišljevanja in si jo je notranje popolnomausvojil. Njegova pobožnost do Srca Jezusovega je temeljila na vsebini te okrožnice, ki je jasno pokazala, da češčenje Srca Jezusovega ni v prvi vrsti sad privatnega razodetja, temveč temelji na javnem razodetju in je zato to češčenje dejansko obvezujoče za vsakega katoličana.

Poleg predgovora je Strle napisal tudi obsežen uvod. Strletov na ciklostilu izdani prevod okrožnice je bil pozneje ponatisnjen in objavljen v zbirki cerkvenih dokumentov.

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar