torek, 28. junij 2022

28. Srce Jezusovo v Letu svetnikov (3)

Prof. Strle je bil trdno prepričan, da je češčenje Srca Jezusovega koristno in zato potrebno tudi v našem času. Zato je razumljivo, da je vedno znova zavračal pomisleke zoper češčenje Srca Jezusovega. Tako tudi v predstavitvi praznika Srca Jezusovega v Letu svetnikov. Zavrnil je očitke tistih, ki so mislili, da se češčenje Srca Jezusovega opira le na zasebna razodetja sv. Marjete Alacoque. Strle je ob naslonitvi na okrožnico papeža Pija XII. vedno znova poudarjal, da češčenje Srca Jezusovega temelji na javnem razodetju. Dalje je pojasnil, da je Jezusovo telesno srce simbol Jezusove človeške in Božje ljubezni. Trdil je: »Častiti Srce Jezusovo se torej pravi častiti Jezusovo osebo – le pod posebnim vidikom tega, kaj je v Kristusu najgloblje in najveličastnejše: njegova odrešeniška ljubezen.« Dalje je pojasnil, da pri češčenju Srca Jezusovega ne gre za nekakšen sentimentalizem, pač pa za celostno predanost samega sebe Kristusu, kar se kaže še posebno v posvetitvi Srcu Jezusovemu. Srce Jezusovo tudi ne odpravlja drugih oblik pobožnosti. Ravno nasprotno. Poglablja jih. Če častimo Srce Jezusovo v duhu Cerkve, noben ugovor ne zdrži.

Po Strletovem trdnem prepričanju nas češčenje Srca Jezusovega uči nečesa, kar je za življenje silno pomembno: realizma greha in še bolj realizma odrešenja. Češčenje Srca Jezusovega nam pomaga, da premagamo izgubo občutka za greh.

Svoje razmišljanje ob prazniku Srca Jezusovega Božji služabnik Anton Strle takole sklene: »Nikakor ni češčenje Srca Jezusovega nekaj, kar je neprimerno za naš dinamizma polni čas … Nikakor! Ob tem češčenju se nam poglablja, izčiščuje tisto najbolj odločilno: ljubezen, ki 'izvršuje velike stvari, kjer koli je' (sv. Gregor Veliki). Brez števila kristjanov je, ki jim je ravno pobožnost do Srca Jezusovega pomagala večkrat do junaške vztrajnosti v dobrem, do pogumnega prenašanja najhujšega trpljenja, do velikih dejanj v delu za božje kraljestvo.« Kot zgled takega junaškega delovanja navaja prof. Strle škofa Antona Bonaventura Jegliča. A tudi za samega Strleta moremo reči, da mu je češčenje Srca Jezusovega pomagalo, da je vztrajal v težkih trenutkih in se do konca žrtvoval za rast Božjega kraljestva.

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar