nedelja, 26. junij 2022

26. Srce Jezusovo v Letu svetnikov (1)

Božji služabnik Anton Strle je od začetka do konca sodeloval pri pisanju prispevkov za knjigo Leto svetnikov, ki je izšla v štirih delih v letih 1968 do 1973. Ves čas je bil pod časovnim pritiskom, a vse svoje prispevke je oddal pravočasno. Kljub obilici drugega dela je svojo nalogo opravil zelo temeljito. V 55 prispevkih je Strle obdelal vse Gospodove in Marijine praznike. V drugem delu je obsežno predstavil praznik Srca Jezusovega. Najprej je opisal zgodovino tega praznika, nato svetopisemske temelje češčenja Srca Jezusovega. Zavrnil je pomisleke zoper češčenje Srca Jezusovega, predstavil glavne oblike češčenja Srca Jezusovega in končno poudaril še pomembnost tega češčenja.

Že takoj na začetku svoje razprave povzame bistvo vsebine praznika Srca Jezusovega, ko pravi: »Praznik Srca Jezusovega skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz katerega pritekajo vsa 'velika božja dela' (Apd 2,11), v odrešenje človeštva, posebno Kristusova kalvarijska daritev. In to je tista ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih globinah troedinega Boga (kakor nam jo predstavlja praznik presv. Trojice). Privzela si je našo človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim Srcem ter je dosegla svoj vrhunec v daritvi na križu. Tedaj so iz prebodene Mesijeve strani začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar ne bodo usahnile (Raz 22,1–5).«

Strle nato pokaže, kako je v bistvu češčenje Srca Jezusovega obstajalo že od vsega začetka in ima svoj izvor v Jezusovem prebodenem srcu. Cerkveni očetje so kar po vrsti trdili, da zakramenti izvirajo iz Kristusove prebodene strani ali prebodenega srca, to se pravi iz Kristusove ljubezni. Sam praznik pa je začel prvi obhajati sv. Janez Eudes (u. 1680). Po približno sto letih so ga začeli obhajati na Poljskem, leta 1856 pa ga je blaženi papež Pij IX. določil za vso Cerkev. Nastavitev praznika presvetega Srca Jezusovega na petek po osmini praznika presv. Rešnjega telesa nam pove, da je ta praznik nekakšna ponovitev velikega petka. Na veliki petek se spominjamo Kristusovega trpljenja, na praznik Srca Jezusovega pa smo osredinjeni na Božje-človeško ljubezen, ki je privedla Jezusa do kalvarijske daritve. Simbol te ljubezni pa je srce.

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar