nedelja, 19. junij 2022

19. Strle kot teološki profesor – 2

Poleg rednih predavanj je imel Božji služabnik Strle na teološki fakulteti tudi specialna predavanja in seminarje. Pri specialnem predavanju si je sam izbral določeno snov in jo predaval. Pri seminarju pa so študenti teologije sami pripravljali seminarske naloge glede na naslove, ki so jih dobili od profesorja.

V Strletovi zapuščini je ohranjeno obsežno gradivo za specialno predavanje, ki ga je v šolskem letu 1959/60 posvetil prav Srcu Jezusovemu. V tipkopisu so povzetki, mestoma pa dobesedni prevodi besedil obsežnega komentarja okrožnice papeža Pija XII. o Srcu Jezusovem. Komentar je izšel v dveh delih in ima naslov Cor Jesu (Srce Jezusovo).

Strle že takoj v začetku navaja kardinala Augustina Bea, ki je dejal, da je okrožnica Pija XII. o Srcu Jezusovem neke vrste duhovna oporoka velikega papeža. Po prepričanju kardinala Bea je s to okrožnico Pij XII. sklenil svoje obsežno in plodovito učiteljsko delovanje. Različni avtorji so komentirali vsebino te papeževe okrožnice. Eden od avtorjev npr. poudarja, kako češčenje Srca Jezusovega pospešuje duha pokore in zadoščevanja. Drugi pokaže, kako nas češčenje Srca Jezusovega spodbuja h gorečnosti in hkrati k preprostosti. Tretji avtor v svojem prispevku pokaže, kako nas sv. maša vodi k češčenju Srca Jezusovega. Evharistija nas vodi do Kristusa z vidika ljubezni. Sveta maša je hkrati najvišje dejanje češčenja Srca Jezusovega. Češčenje Srca Jezusovega nam omogoča tudi pravo gledanje na Cerkev kot skrivnostno Kristusovo telo in Kristusovo nevesto. Eden od komentarjev je posvečen papeškim okrožnicam, ki govorijo o češčenju Srca Jezusovega. Seveda so tudi natančno obdelana svetopisemska mesta, ki govorijo o naravnanosti Srca Jezusovega. Obsežneje je obdelana tudi posvetitev Srcu Jezusovemu.

Na osnovi tega specialnega predavanja so mogli bodoči duhovniki dobiti zelo poglobljen pogled na češčenje Srca Jezusovega in hkrati odkriti bogastvo okrožnice Pija XII. o Srcu Jezusovem.

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

Ni komentarjev:

Objavite komentar