četrtek, 9. junij 2022

9. Pisec življenjepisa Lojzeta Grozdeta

Da je Božji služabnik prof. dr. Anton Strle odločilno pripomogel k beatifikaciji Alojzija Grozdeta, je nesporno dejstvo. Mirno lahko rečemo: Brez Strleta ne bi imeli Grozdeta. Strle sam trdi, da je Grozdeta sicer poznal, se nekajkrat z njim pogovarjal, kaj več pa ne. Tudi ni bil njegov prefekt v Marijanišču. K pisanju življenjepisa so ga spodbudili člani Katoliške akcije ne pa škof Rožman. Ko je napisal 28. 2. 2000 neko oceno besedila za tisk, je zatrdil: »Moram pa pripomniti, da je po moje napak zapisano: 'Strle je na škofovo željo že leta 1944 napisal Grozdetov življenjepis'. Jaz nisem od škofa tedaj nikdar dobil nobenega naročila, naj napišem; pač pa so prišli k meni od odbora dijaške Kat. akcije (menda je bil tudi g. Marn, študent na univerzi) in so me prosili, naj napišem. Šele pozneje, ko sem končal, sem se oglasil tudi pri škofu Rožmanu, ki mi je tedaj rekel: 'Ta človek /Grozde/ je pa živel res globoko duhovno življenje; hodil je po pristni poti svetosti…' Seveda ne znam čisto z gotovostjo ponoviti škofovih besed.« Člani Katoliške akcije so Strletu izročili zbrano gradivo in nekatera pričevanja. Glede Grozdetove mladosti mu je gradivo dala družina Pogačar, kjer je služila Grozdetova teta. Na osnovi tega je napisal življenjepis, in sicer ob skrbnem upoštevanju gradiva, ki mu je bilo na razpolago.

Strle je bil prepričan, da je bil v zaporu zaradi Grozdeta. Odvetnik dr. Jakob Kolarič mu je namreč priznal, da v Grozdetovem življenjepisu niso našli nič takega, kar bi bilo razlog za obsodbo. Zato so v obsodbi na petletni zapor navedli druge razloge, ki pa objektivno niso imeli nobene teže.

Strle se je blaženemu Alojziju Grozdetu priporočal vsak dan, in to vse od njegove mučeniške smrti.

Blaženi Alojzij Grozde je imel za temelj svojega življenja Boga in bil je velik častilec evharistije in Marije. Zvesto je opravljal tudi prve petke. Strle navaja v Grozdetovem življenjepisu pričevanje enega od Grozdetovih sošolcev, ki je povedal: »Kolikokrat je Grozde mene, ko sva šla iz šole, opozoril, naj ne pozabim na prvi petek.«

Grozde in Strle sta bila sorodni duši. Oba sta bila med drugim tudi častilca Jezusovega Srca.

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar