torek, 14. junij 2022

14. Strle kot pridigar

Božji služabnik Anton Strle se je skrbno pripravljal na pridige, ki jih je imel pri mašah ob nedeljah in praznikih. To dokazuje njegova pisna zapuščina. Za vsako nedeljsko in praznično mašo si je natipkal vsaj osnutek. Ni se ponavljal. Vsebino je oblikoval iz Božje besede. Hkrati pa je uporabil misli, na katere je naletel pri študiju ali branju knjig. Vedno pa je odgovarjal tudi na konkreten položaj v Cerkvi in v svetu. Njegovo načelo je bilo, da mora biti vsaka pridiga spodbuda k bolj krščanskemu življenju. Zato je v svoje pridige rad vpletel tudi kakšen zgled. Pri vsem tem pa je poudarjal, da je za blagoslov pridige treba tudi moliti. Na pridigo se je začel pripravljati že v začetku tedna in na liste ali posebne zvežčiče si je zapisoval misli, ki jih je ob koncu tedna natipkal. Pobudo so mu dali tudi pogovori z ljudmi, prav tako težave, s katerimi se je srečeval v spovednici.

Žal je bolj malo ohranjenih Strletovih pridig o Srcu Jezusovem. V enem od pridigarskih osnutkov je zapisal: »Češčenje Srca Jezusovega je pomembno še posebej zato, ker nam že samo po sebi kliče v spomin dve stvari, ki sta nam danes gotovo zelo potrebni. 1. prvenstvo ljubezni v nasprotju z duhom oholega, pretiranega razumarstva, sebičnosti in uživaštva, 2. prvenstvo prisrčnega notranjega življenja v nasprotju z golim formalizmom in pozunanjenostjo, ki se rado prikrade npr. tudi v obhajanje liturgije in apostolsko delovanje. Dalje to češčenje vzbuja in ohranja dvoje pomembnih razpoloženj oziroma naravnanosti, ki ju danes še posebno primanjkuje; in to sta 1. trdno zaupanje v vsezveličavno božjo voljo in v ljubeče vodstvo božje previdnosti tudi sredi najbolj črne noči, ki okoli nas in tudi v nas samih kdaj nastane – v nasprotju s pogubno malodušnostjo in obupanostjo nad vrednostjo in smislom življenja; 2. duh prostovoljne spokornosti in možatega zadoščevanja za svoje lastne grehe in za grehe drugih.« To misel je Strle vključil tudi v svoja skripta o kristologiji in soteriologiji (1962, I, 191), prav tako v svoj prispevek o prazniku Srca Jezusovega v Letu svetnikov.

Ob neki drugi priliki pa je Strle pridigal: »Pobožnost do Srca Jezusovega postavlja pred naše oči ljubezen, s katero nas je Kristus ljubil in nas še ljubi. V Kristusovi ljubezni se nam razodeva božja ljubezen. To nas nagiba k popolnemu zaupanju v Boga.«

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar