ponedeljek, 27. junij 2022

27. Srce Jezusovo v Letu svetnikov (2)

Božji služabnik Anton Strle je imel dar razlikovanja. Papež Benedikt XVI. je bil pred svojo izvolitvijo za papeža prefekt kongregacije za nauk vere in v tej vlogi tudi predsednik mednarodne teološke komisije, katere član je bil v letih 1974 – 1979 tudi prof. Strle. Takole se ga spominja: »Tudi če je bilo mogoče na prof. Strletu videti globoko asketično življenje, je ta askeza vendarle govorila o pozitivnem, o notranji bližini do Gospoda, ki je vse drugo postavljalo na drugo mesto. To življenje in mišljenje v občestvu s Kristusom je dajalo profesorju Strletu tisto moč presoje in tisto zmožnost razločevanja, ki ne moreta izhajati iz gole učenosti. Imel je oster čut za to, kaj je pravilno in kaj zgrešeno, za to, kar vero očiščuje in podeljuje rast, ter za to, kar jo ruši; znal je – z eno besedo – razločevati duhove, in zaradi tega je bila njegova sodba dragocena in tehtna.«

Poglejmo, kako je Strle v Letu svetnikov pokazal na svetopisemske temelje češčenja Srca Jezusovega. Čeprav Sveto pismo ne govori izrečno o češčenju Srca Jezusovega, nam vendar daje trdno osnovo za to češčenje z dvema jasno in bogato izraženima mislima. Prva misel govori o prebodenem Jezusovem Srcu, druga pa o odrešujoči Božji ljubezni, ki je korenina vsega Božjega odrešilnega dela z njegovim viškom v Kristusovi kalvarijski daritvi.

Evangelist Janez v 19. poglavju svojega evangelija na izredno slovesen način pripoveduje, kako je vojak s sulico prebodel stran že mrtvega Odrešenika in kako je tedaj pritekla kri in voda. Kri je bila znamenje, da se je resnično opravila daritev novozaveznega Jagnjeta v odrešenje sveta; voda pa kot simbol Svetega Duha ter njegove duhovne rodovitnosti in očiščujoče moči. Oboje je tudi simbol evharistije in krsta.

Strle pravi: »Sv. pismo sicer nikoli izrečno ne govori o češčenju Jezusovega Srca. Toda vse je prežeto s tisto vsebino, katero imamo pred očmi, ko obhajamo praznik presv. Srca Jezusovega in ko opravljamo npr. pobožnost prvih petkov.«

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar