sobota, 25. junij 2022

25. Nagovori duhovnikom na »dneve posvečenja«

Mesec junij je na poseben način posvečen Srcu Jezusovemu. V tem mesecu je za duhovnike namenjen poseben dan posvečenja (dies sanctificationis). Ob taki priliki so se zbrali duhovniki ene ali več dekanij, prisluhnili nagovoru enega od duhovnikov, imeli mašo in priliko za prejem spovedi. Strle je ob takih prilikah večkrat nagovoril duhovnike. V ta namen si je pripravil besedilo in ohranjeni so njegovi zapisi za leto 1971, ko je nagovoril duhovnike v Mengšu, 1978 na Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem, 1980 v Stični, 1981 pri Sv. Vidu nad Cerknico, 1982 na Limbarski gori, 1982 v Kranju, 1983 na Sv. Joštu pri Kranju. Za Stično npr. omenja, da so bili zbrani duhovniki kar iz treh dekanij. Za ta leta imamo ohranjene Strletove nagovore. Morda je imel nagovore še kje drugje.

Glede vsebine nagovorov se je Strle osredinil na pomen češčenja Srca Jezusovega, na evharistijo, na pomen zakramenta spovedi in molitve. Vse to pa je temelj človekovega dostojanstva. V svojem nagovoru v Mengšu leta 1979 Strle poudari, da pravi odgovor na brezizhodno tesnobo današnjega človeka prinaša Kristusovo Srce. »To je Srce Njega, ki ga prva okrožnica papeža Janeza Pavla II. imenuje »Redemptor hominis«, Človekov odrešenik. Ta okrožnica je vsa prežeta s tistim, kar je jedro in pravi duh češčenja Jezusovega Srca. In kaj je tisto jedro? To je vélika misel, ki nam jo razodetje posreduje o Bogu: 'Bog je ljubezen'. Tu gre za češčenje ljubezni, s katero nas je Bog ljubil po Jezusu Kristusu; obenem pa je to češčenje uresničenje ljubezni, ki jo mi imamo do Boga. To češčenje povzema v enoto celoto verskih resnic in vseh načel nravnega življenja. Vse razodetje je tukaj strnjeno in osredotočeno v eni točki, ki je neizrekljivo bogata. To je ljubezen, ki je v vsej globini in veličastvu zasijala v prebodenem Srcu učlovečene božje Besede.«

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar