torek, 21. junij 2022

21. Strle kot cenzor

Približno 40 let je Strle opravljal službo cenzorja. V tej vlogi je bila njegova naloga, da pregleda besedila, ki jih je kdo želel izdati, in poda uradno mnenje, da v besedilu ni nič takega, kar bi bilo proti veri in nravnosti. Če je našel kaj dvoumnega ali celo napačnega, je predlagal popravek. Redno pa je tudi slovnično popravil besedila, čeprav to ni bila njegova naloga. V pregled je v celoti dobil okoli 200 pozneje natiskanih del. Po zaslugi teh pregledov so izšla vsebinsko in jezikovno neoporečna besedila.

Božji služabnik Anton Strle je pri izdajanju knjig veliko sodeloval med drugim tudi s kartuzijanom p. Nikolajem Bregantom, ki je prevajal zanesljive avtorje iz raznih jezikov. Strle je te prevode temeljito pregledal in kot uradni cenzor podelil tudi dovoljenje za natis. P. Nikolaj Bregant je med drugim prevedel knjigo sv. Janeza Eudesa Jezusovo kraljevanje v nas, knjigo, ki je posvečena prav češčenju Srca Jezusovega. Strle je na koncu knjige dodal obsežna pojasnila h knjigi in njenemu pisatelju. Jezusovo kraljevanje v nas je Eudesova najbolj znana knjiga in je tudi največkrat izšla. Strle poudari, da češčenje Srca Jezusovega ni zastarelo. Še več. Globoko je prepričan, da je to najučinkovitejše sredstvo za duhovno in moralno prenovo. Ob sklicevanju na papeža Pija XII. meni, da je v češčenju Srca Jezusovega zajeto bistvo krščanske vere, ki je vera ljubezni. Tu se srečamo s povzetkom krščanske vernosti in vodilom vse popolnosti, saj ni pobožnosti, ki bi ljudi vodila do globljega spoznanja Jezusa Kristusa in bolj nagibala, da ga iz srca ljubimo in popolneje posnemamo. Skratka, češčenje Srca Jezusovega so vrata v brezmejnost Božje Ljubezni.

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar