ponedeljek, 20. junij 2022

20. Diplomska naloga o Srcu Jezusovem

Kot profesor je Božji služabnik Anton Strle spodbujal študente teologije k pisanju seminarskih in diplomskih nalog, prav tako k magistrskim in doktorskim nalogam. V okviru seminarjev je razpisal celo vrsto mogočih tem. Vsak udeleženec seminarja se je odločil za določen naslov, snov obdelal in napisal nalogo, ki jo je nato predstavil drugim udeležencem seminarja. Za diplomsko, magistrsko in doktorsko nalogo pa se je naslov določil v osebnem razgovoru. Profesor je imel s pregledovanjem sicer precej dodatnega dela, a na ta način je vzgojil kar nekaj duhovnikov, ki so bili sposobni samostojno obdelati snov in to tudi napisati.
Tako je študentka teologije uršulinka s. Marija Jasna Kogoj napisala diplomsko nalogo prav o Srcu Jezusovem. Strle je bil nad izdelkom tako navdušen, da je predlagal, naj izide v tiskani obliki, in tako je leta 1974 res izšla knjižica z naslovom Rešilno znamenje našega časa.
V predgovoru knjižice je Strle zapisal: »Vse preveč je tudi med dobrimi kristjani razširjeno mnenje, da je češčenje Srca Jezusovega nekaj, kar temelji le na zasebnem razodetju. V resnici pa je zakoreninjeno v najbolj temeljnih mislih javnega božjega razodetja in so ga v bistvenem jedru uresničevali veliki Kristusovi učenci in učenke že od začetka, že zdavnaj pred sv. Marjeto Marijo Alacoque. In niti od daleč ne gre pri njem za slabičevski sentimentalizem, saj bi v tem primeru ne bilo mogoče reči, da je 'najuspešnejša šola božje ljubezni, ki mora biti temelj božjega kraljestva v dušah posameznikov, v družinski skupnosti in med narodi' (HA 72).« O koncu predgovora poudari koristnost vsebine knjižice: »Čeprav je bil spis zamišljen kot seminarsko delo na teološki fakulteti v Ljubljani, je vendar po vsebini in obliki takšen, da ga bodo z lahkoto – in lahko z velikim pridom – brali tudi tisti, ki jim nikakor ne gre za teološko znanost, marveč le za življenje iz Kristusovega evangelija. Naj bi ta spis bil prispevek k evangeljski prenovi v svetem letu sprave z Bogom in med ljudmi. Naj bi ga On, ki je Ljubezen sama, uporabil za to, da bi v srca cele vrste Kristusovih učencev vsejal seme s stoterimi in tisočerimi sadovi.« Vidimo, da je Strle v češčenju Srca Jezusovega videl sredstvo za evangeljsko prenovo.
Sveto Srce Jezusovo,
usmili se nas.
 

Ni komentarjev:

Objavite komentar