ponedeljek, 15. junij 2015

15. Družina živi upanjeTudi danes naj nas poveže še en skupen pogled iz Jezusovega Srca na družinsko dogajanje. Spet bomo v molitev vpletli pripravljalno dogajanje na sinodo o družini, ki mora biti živo tudi v Cerkvi na Slovenskem. Vesoljna Cerkev s papežem Frančiškom na čelu gleda na to sinodalno dogajanje kot na bujenje upanja za družino v današnjem času. To upanje mora ostati živo, kajti tudi družina sama, kot si jo je zamislil Bog, mora ostati nosilka upanja za svet.
Zakaj in kako more ostati krščansko razumljena družina nosilka upanja svetu? Najprej zato, ker upanje sama živi kot božansko krepost – ki je Božji dar. Pa tudi zato, ker je najbolj primerno okolje novega življenja; in če ohranja v sebi odprtost do vsakega življenja, je že nosilka upanja za svet, ki brez novih človeških življenj postaja »pust in prazen«, brez nežne skrbi za bolne in ostarele pa grob in strah vzbujajoč.
A ker se mnogi zakonci danes resnično bojijo novega življenja, pred njim bežijo in se »skrivajo«, je pomembna pozitivna klima okolja glede sprejemanja in vzgajanja novega življenja. To klimo lahko vzpostavlja in goji vsak izmed nas in skupaj kot krščanske skupnosti: z molitvijo, s pozitivno in spodbudno besedo, z gmotno pomočjo zakoncem in potrebnim družinam, s spodbujanjem pozitivne zakonodaje na tem področju ter z vzpostavljanjem vzgojno-izobraževalnih inštitucij, ki bodo v pomoč staršem, ki se pogosto znajdejo v zares nezavidljivih razmerah. Še zlasti je družinam pravzaprav »sovražno« naravnan gospodarsko delovni sistem, ki življenju družine »krade« najugodnejši čas.
Družina je nosilka upanja tudi zato, ker je najbolj osnovna skupnost oseb, v kateri se razvijajo medsebojni odnosi in zato lahko »usodno« vpliva na splošno klimo, če sama živi kvalitetne medsebojne odnose, če zanje vzgaja otroke in jih tako pripravlja na široko mrežo odnosov, ki jo plete življenje.
Družina, ki je usidrana v veri, odpira še drugačno upanje, saj ne gradi mreže odnosov samo med seboj in med drugimi živimi ljudmi, ampak je po veri vpeta tudi v še kako resnično mrežo odnosov s svetniki, torej s tistimi, ki že živijo pri Bogu, in s tistimi, ki so v vicah še na poti tja, a niso več z nami v zemeljskem načinu življenja. Takšna duhovna dimenzija življenja ne ukoreninja upanja samo na dogajanje v naši zgodovini, ki tudi marsikdaj lahko daje novo upanje, ampak naše hrepenenje in upanje zakorenini v večnost in s tem dá večnostno perspektivo tudi končnim dogodkom našega zemeljskega bivanja – in to je najkoristnejši pogled iz Jezusovega Srca.
Kako »bogati« in srečni ter hvaležni svojim staršem so lahko otroci, ki odraščajo in odrastejo s tem zakladom v svoji duši! Živijo v večnostni razsežnosti v občestvu svetih in jim dogodke v življenju osvetljuje »zarja onstranske glorije«. Zatorej naj ne bi bil samo mesec november z uvodnim praznikom vseh svetih in dnevom vseh vernih rajnih rezerviran za vsakodnevno molitev za rajne, ampak je vsak dan primeren, da se v okviru družine poglablja vera v posmrtno življenje in za krepitev občestva z Marijo, s svetniki in blaženimi ter rajnimi sorodniki, prijatelji in znanci. V to sodi tudi pogost obisk pokopališča, kjer počivajo »relikvije« naših dragih rajnih. Prav prenos tega vidika vere na otroke se kaže v našem času še kako pomemben, saj razne raziskave nakazujejo, da so prejšnje generacije prav vero v življenje po smrti in s tem tudi v naše vstajenje najslabše prenašale na sedanje generacije.
Živo si zatorej prizadevajmo, da najprej ohranimo upajoč pogled Jezusovega Srca, ki že našo zemeljsko sedanjost ožarja z onstransko zarjo večnosti, ki nam jo je odšel pripravit, nato pa nas usmeri v našo večno domovino v nebesih.

Ni komentarjev:

Objavite komentar