sreda, 25. junij 2014

25. Odrešenik s prebodenim Srcem


Sv. Terezija Benedikta od Križa (1891-1942), 9. avgust
Rodila se je v mestu Breslau, danes Wrocław v Šlezi­ji, kot zadnja izmed sedmih otrok. Judovska družina je malo Edith vzgajala v vrednotah judovske vere. Bila je zelo nadarjena, zato je študirala filozofijo, psihologijo, zgodovino in germanistiko. V času študija je postala ate­istka, a ne iz prezira do vere, marveč kot iskrena iskalka resnice. Ko je nekoč prenočila pri profesorju Husserlu, je vzela iz njegove knjižne police Lastni življenjepis sve­te Terezije Ávilske. Le–ta jo je tako nagovoril, da je skle­nila, da postane katoličanka. Obiskala je duhovnika, ki ji je dal vse potrebno, da je osvojila resnice vere, potem je bila krščena. Poučevala je na šoli sester dominikank v Speyerju.

Oktobra 1933 je vstopila v samostan sester karmeli­čank v Kölnu. Tudi tam je veliko pisala. Zelo zanimivo pri njej je, da je živo čutila krvno povezanost z Jezusom, saj je bila judovskega rodu tako kot Jezus. To je bilo zanjo klic, da se mora tudi ona darovati za Cerkev, za red in za Nemčijo. Jezusova daritev na križu ji je bila vabilo k popolnemu darovanju, tudi življenja, če bi bilo potrebno.
Že v imenu, ki si ga je izbrala, nam razodeva vsebino svojega življenja. Terezija blagoslovljena od križa, bi se glasilo njeno ime v prevodu. Blagoslov, ki naj bi ga preje­la s križa, je bilo zanjo popolno darovanje. Želela je biti križana s križanim Jezusom. Ker je bila njegove krvi, se je čutila poklicana, da mu je v vsem podobna. Pre­bodeno Jezusovo Srce ji je bilo klic k popolni ljubezni in prostosti od vseh zemeljskih želja. Takole je zapisala:
»Tvoj Odrešenik visi pred teboj s prebodenim srcem. On je prelil vso svojo srčno kri, da bi pridobil tvoje srce. Hočeš hoditi za njim v sveti čistosti, potem mora biti tvoje srce prosto vseh zemeljskih želja; križani Jezus naj ti bo edini predmet vsega tvojega hrepenenja, vsake tvoje želje in vsake tvoje misli.
Na križu pred teboj visi Odrešenik, ker je bil pokoren vse do smrti na križu. On je prišel na svet, ne, da bi spolnjeval svojo voljo, temveč Očetovo voljo. Če želiš biti nevesta Križanega, se moraš popolnoma odpovedati svoji volji in ne hrepeneti po ničemer drugem, kot da bi spolnila Božjo voljo.
Tvoj Odrešenik visi pred teboj gol in nag, ker si je iz­bral uboštvo. Kdor mu hoče slediti, se mora odpovedati vsaki zemeljski lastnini.«
Ker so bili Judje v Nemčiji v nevarnosti, je čutila, da se mora umakniti. Bala se je, da bi njene sosestre zaradi njenega judovskega porekla imele težave. S svojo sestro Rozo, ki je tudi postala karmeličanka, sta se umaknili v samostan Echt na Nizozemsko.
2. avgusta 1942 sta bili s sestro odpeljani v taborišče Auschwitz in po nekaj dneh svoje življenje končali v plinski celici.

»Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Kdor se je odločil za Kristusa, je mrtev za svet, in svet zanj. On nosi znamenja Gospo­dovih odprtih ran na svojem telesu, je slaboten in prezi­ran od ljudi, vendar prav zato močan, ker se v slabotnih razodeva Božja moč. V tem spoznanju Jezusov učenec ne sprejema nase le križa, ki je položen na njegove rame, temveč križa samega sebe: Tisti, ki pripadajo Kristusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred.«

Ni komentarjev:

Objavite komentar