petek, 6. junij 2014

6. Poslušati bitje Jezusovega Srca


Sv. Matilda iz Hackeborna (1241–1299), 19. november
Rodila se je leta 1241 v plemiški družini Hackeborn blizu mesta Halberstadt v Severni Nemčiji. Ko je bila stara sedem let, sta šli z mamo obiskat njeno starejšo sestro Gertrudo, ki je bila redovnica v bližnjem samo­stanu. Vse, kar je tam videla in doživela, jo je tako moč­no prevzelo, da ni več hotela domov. Jokaje je prosila starše, naj jo pustijo pri sestri v samostanu. Po dolgem pregovarjanju so se starši vdali in deklico pustili pri se­stri v samostanu.
Pod modrim vodstvom sestre Gertrude, ki je postala opatinja, je mala Matilda čudovito napredovala. Zelo marljivo se je učila in se vživela v samostansko okolje, da je postalo njen ljubljeni dom. Po zaobljubah je postala učiteljica v samostanski šoli. Ker je imela čudovit glas, je bila prva pevka v koru in voditeljica petja v samostanu.
Vrtnice-2014.indd 14 4.4.2014 10:27:16 ~ 15 ~

Zaradi lepega glasu in poduhovljenega petja so ji rekli »Kristusov slavček«. Toda liturgijo ni doživljala samo kot obveznost sester, ampak kot možnost za srečevanje z ži­vim Bogom. Pogosto je prav v koru doživela mistično zamaknjenje. V zamaknjenjih se je pogovarjala s Kristu­som in poslušala njegove besede.
Pod vplivom spisov svetega Bernarda je razvila čisto osebno in pristno povezanost z Jezusom, posebej trpe­čim. Jezusa je doživljala kot Ženina svoje duše, s katerim je bila mistično zaročena.
Vsa ta mistična doživetja je do svojega petdesetega leta spretno skrivala. Ko jih je zaupala duhovnemu vodi­telju, ji je naročil, naj poskrbi, da se zapišejo. Vsa svoja bogata notranja doživetja je zaupala dvema sosetrama, ki sta jih skrbno zapisali in nastala je Knjiga posebne mi­losti. Knjigo je sama pregledala in dopolnila.
Svetnica je Jezusa doživljala tako osebno, da je, kot sama pravi, poslušala bitje Jezusovega Srca. Srce Jezu­sovo je primerjala materinim prsim, na katerih se otrok hrani, kristjanu pa daje Jezus v evharistiji svojo kri za življenje.
V videnju ji je Jezus govoril: »Ko se zjutraj zbudiš, naj bo tvoje prvo dejanje pozdrav mojemu Srcu in izročitev tvojega srca meni. Kdor bo tako ravnal in me prosil, se mu bom približal in mu pomagal vršiti vsa njegova dela v sluhu svetosti. Še noben človek me ni hrepeneče pro­sil, ne da bi se mu ne bil približal.«
V enem izmed videnj ji je Jezus dejal, naj, kolikor je mogoče, vneto časti njegovo presveto Srce v Svetem za­kramentu. Podaril ji je svoje Srce kot zagotovilo svoje
Vrtnice-2014.indd 15 4.4.2014 10:27:16 ~ 16 ~

ljubezni in kraj pribežališča v njenem življenju ter to­lažbo ob smrtni uri. Sama zatrjuje, da je po Jezusovem Srcu prejela toliko milosti, da bi jih v debeli knjigi ne mogla opisati.
Sam Jezus ji je priporočal premišljevanje evangelija. Odprl ji je rano svojega Srca in dejal: »Pomisli, kako ve­lika je moja ljubezen! Če bi jo hotela bolje spoznati, je ne boš našla nikjer bolje izražene, kakor v evangeliju. Nihče moje ljubezni ni bolj močno in nežno izrazil kot povedo besede: ‚Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!‘«

Iz njenega življenja lahko spoznamo, da resnično in zaupno druženje z Jezusom vodi v središče njegovega Srca, kjer je izvir vse ljubezni. Ko pravi, da je poslušala bitje Jezusovega Srca, to pomeni, da je bila z njim tako tesno povezana, da je mislila in čutila kot Jezus. Zdru­ženje z Jezusovim Srcem jo je tako preoblikovalo, da je odmrla staremu človeku in si nadela novega, ki je Jezus sam. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar